Na jaké nepříjemnosti můžete narazit při demolici domu

Obsah článku:
  1. Výskyt azbestu
  2. Památkáři

Demolice domu je někdy opravdu to jediné možné řešení. Zejména staré domy nemají ty nejlepší předpoklady pro rekonstrukci a je daleko lepší svolit k bouracím a demoličním pracím, které jsou v tomto případě méně nákladné. Pokud patříte k lidem, kteří se do demoličních prací opravdu pouští, dejte si pozor na několik věcí. Narazit můžete během demolice nebo jenom při získávání souhlasu k demolici na několik nepříjemností, jež mohou plány trochu zkomplikovat.

Demolice domu je někdy opravdu to jediné možné řešení. Zejména staré domy nemají ty nejlepší předpoklady pro rekonstrukci a je daleko lepší svolit k bouracím a demoličním pracím, které jsou v tomto případě méně nákladné. Pokud patříte k lidem, kteří se do demoličních prací opravdu pouští, dejte si pozor na několik věcí. Narazit můžete během demolice nebo jenom při získávání souhlasu k demolici na několik nepříjemností, jež mohou plány trochu zkomplikovat.

Především u starších domů se můžete setkat s azbestem. Dříve se jednalo o materiál, který byl stavebními firmami velice upřednostňován, jelikož měl opravdu skvělé stavební vlastnosti. Jenže později se prokázalo, že azbest je zdraví škodlivý, proto se označil za nebezpečný materiál a rázem se nesměl ve stavebnictví využívat.

Z něj postavené nemovitosti však stojí dodnes. Azbest není nijak škodlivý, pokud se do něj “nerýpne”. Pakliže má dojít k demolici starého domu, jenž je postaven z azbestu, musí se pozvat speciální firma zaměřující se na demolice, která ví, jak při bourání domu z azbestu postupovat. Azbest je následně zlikvidován podle předepsaných pravidel. Likvidace odpadu je lepší nechat na profesionální firmě.

Velkým problémem jsou často památkáři, kteří umí taktéž pořádně zavařit. Stavební zákon stanovuje, že nelze odstranit svévolně stavbu, která sice nemusí být ani kulturní památkou, ale může stát v takzvané památkové zóně. V takovém případě se musí zažádat nejen o povolení stavebního úřadu, ale také se musí navázat jasné stanovisko správního orgánu památkové péče.

Pozor si dejte v případě, že chcete odstranit objekt, jenž je zároveň takzvanou památkově chráněnou stavbou. Takovou stavbu odstranit nelze v žádném případě, i když je v dezolátním stavu. Jediným řešením vzniklé situace je nejdříve zrušit statut památkové ochrany a teprve posléze provést demolici.

Publikováno: 28. 06. 2020

Kategorie: Nezařazené

Autor: Nikola Vondrášková